Форма за подаване на сигнали за корупция

!

!

!

!

!

!

Конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице

Прикачване на файл (ако е необходимо)

Файлът вече съществува