22.07.2022 г.

Процедурите тип „договаряне без предварително обявление“ не са състезателни и при тях се игнорира един от фундаменталните принципи на ЕС – свободната конкуренция. Оттам идва ерозия на бизнес средата и отблъскване на инвеститорите. 29% от обществените поръчки в България са или пряко договаряне или договаряне без предварително обявление, а други 26% са „конкурси“ с един участник. Тоест 55% от поцедурите по ЗОП у нас са без състезателно начало и конкуренция. Ето защо средствата по НПВУ са обвързани с обръщането на тази тенденция.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ Цветан Цветков, председател на Сметната палата.

Какво означава процедура „договаряне без предварително обявление“?

Съвместими ли са тези практики с финансирането, което България очаква по НПВУ?

Политическа поръчка ли е последният доклад на Сметната палата за нарушения в АПИ или осветяване на поредните беззакония в държавата?

Защо констатирането на нарушенията във връзка с тол системата са толкова рискови и скандални?

По-евтино или по-скъпо е оперирането на системата у нас, в сравнение с европейските практики?

Какво се случва с информацията от одитните доклади, които Сметната палата внася в парламента?

https://www.banker.bg/studio-bankeru/read/55-ot-pocedurite-po-zop-sa-bez-sustezatelnost-i-konkurenciia