13.02.2024 г.

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев участва в предаването "Нашият ден" по Програма „Христо Ботев“ на Българското национално радио, където разясни ролята на институцията при контрола на изпълнението на бюджета и управлението на публични средства и дейности.

Работата на Сметната палата при извършване на одит е да направи констатации и изводи и да даде  препоръки, а ако са открити нарушения, те се изпращат към органите по компетентност. Директни санкции Сметната палата може да налага само при нарушения по Закона за обществените поръчки, Закона за политическите партии и Изборния кодекс.

Г-н Главчев уточни, че Сметната палата на България е конституционно установена и е от парламентарен тип, за разлика от одитните институции на някои европейски държави, които имат и съдебни функции. Според него обаче най-важното е тя да защитава парите на данъкоплатците и ефективното им разходване.

Законодателна промяна, свързана със Сметната палата, е необходима във връзка с ниския праг за задължителните одити на общините по отношение на техните бюджети, което поглъща голям ресурс на институцията, заяви г-н Главчев.

Председателят на Сметната палата изброи за слушателите някои от одитите, приключени наскоро, които представляват голям обществен интерес: одит на системата ИСУН, одити на мерките по време на пандемията от Covid 19 в сферите на туризма и на здравеопазването.

Г-н Главчев напомни също, че до 31 март политическите партии трябва да внесат годишните си финансови отчети, а 15 дни по-късно резултатите ще бъдат оповестени на интернет страницата на Сметната палата. За облекчаване на административния процес по подаването на отчети от страна на политическите партии одитната институция води  разговори с Централната избирателна комисия. 

Той анонсира и идеята за създаване на Обществен съвет към Сметната палата, в който да бъдат включени представители различни организации, сред които и на трите обществени медии.

Цялото интервю може да видите тук.