03.06.2024 г.

Благодарение на Сметната палата в отчетите на бюджедните организации са коригирани неправилни отчитания за 6,73 млрд. лева. Това е извършено по време на финансовите одити на институцията през 2023 г. В резултат на корекциите значително се е увеличил броят на финансовите отчети, които дават вярна и честна представа за финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци на отделните бюджетни организации.

Тома Дончев, директор на дирекция "Развитие на одитната дейност" в Сметната палата разясни по време на разговора в предаването Money.bg на телевизия BGonAir методологията на извършване на финансовите одити, адресатите на констатациите в тях - гражданите, Народното събрание, Министерството на финансите, общинските съвети и др. Той коментира и взаимодействието на институцията с Министерството на финансите, АДФИ и Прокуратурата за подобряване на отчетността в публичния сектор.

Вижте цялото видео в линка:

https://www.bgonair.bg/a/203-moneybg/347170-toma-donchev-kmetat-ima-zadalzhenie-da-ppedctavi-otchet-na-obshtincite-caveti