14.09.2009 г.

10.09.2009

Със заключителен семинар, на който бяха обсъдени получените резултати, бе закрит днес съвместният проект на сметните палати на България и Холандия за институционално развитие. Тук бяха председателят на българската Сметна палата проф. Валери Димитров, експерти от холандската Сметна палата и представители на посолството на Кралство Холандия.

Представени бяха два извършени пилотни одита - на функцията на вътрешния одит в Министерството на финансите и в Община Несебър.

Ръководителят на проекта от българска страна Свилена Симеонова, член на Сметната палата, представи раздела за „Предварителна оценка на вътрешния контрол” като част от изработения вече Наръчник на одитната дейност на Сметната палата на Република България, а гостуващите експерти запознаха участниците в семинара със спецификата на прилагана „Методика за одит на системата за вътрешен контрол и на функцията на дейността по вътрешен одит”.

Проектът стартира през юни 2008 г. и е продължение на няколко успешно завършили съвместни проекта. Основната му цел е да се създават предпоставки за добро управление и за изграждане на ефективна публична администрация в България. Проектът се финансира от Economische Voorlichtingsdienst, като представител на Министерството на външните работи на Холандия.

От Холандската сметна палата на закриването бяха ръководителят на проекта от холандска страна Рой Фероудж, мениджърите Марк Хендрикс и Тон Кок и старши одиторът Люк Тера.