15.05.2012 г.
Първия сертификат в България в областта на управлението на риска - CRMA (Certification in Risk Management Assurance), получи заместник-председателят на Сметната палата Цветан Цветков.

CRMA е сертификат на Международния институт на вътрешните одитори, който демонстрира умения и опит за предоставяне на увереност по отношение на ключови процеси в областта на корпоративното управление и управлението на риска, консултиране и обучение на ръководството в областта на управлението на риска, идентифициране и оценка на стратегически организационни рискове и добавяне на стойност.