16.06.2021 г.

Заместник-председателите на Сметната палата Горица Грънчарова и Тошко Тодоров взеха участие в двустранна среща за обмяна на опит, която се проведе в Тирана от 2 до 6 юни 2021 г. по покана на председателя на Сметната палата на Албания Арбен Шеху, 

Обсъдено бе сътрудничеството между ВОИ на Албания и България в рамките на подписаното двустранно споразумение. Дискутирана бе ролята на ВОИ при финансовия контрол на средствата, отпуснати за справяне с пандемията, предизвикана от COVID-19. Заместник-председателите Горица Грънчарова и Тошко Тодоров представиха промените, които предприе българската одитна институция в програмите за одитната си дейност за 2020 и 2021 г., като бяха включени общо 6 одита на публичните средства за борба с последиците от пандемията в различни социално-икономически сфери – за икономическите мерки за микро, малки и средни предприятия, за социалната подкрепа и заетост, за подпомагане на земеделските производители, в областта на туризма, здравеопазването и по европейския механизъм React-ЕU.

Заместник-председателите Горица Грънчарова и Тошко Тодоров запознаха албанските си колеги и с други основни моменти от Програмата за одитната дейност за 2021 г.  Представен бе опитът на двете одитни институции в комуникацията със заинтересованите страни - парламент, одитирани обекти, медии, граждани и др.

Споделено бе общо мнение, че предизвикателствата пред двете ВОИ са предпоставка за още по-задълбочено двустранно сътрудничество. Към председателя на албанската ВОИ  бе отправена покана да посети българската Сметна палата, за да се запознае отблизо с изградените добри одитни практики и възможностите за предаване на опит при одита на изпълнението и одити на средствата за COVID-19.

Горица Грънчарова и Тошко Тодоров връчиха на Арбен Шеху почетния плакет на Сметната палата.