19.05.2009 г.
Съгласно Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България в срок до един месец след изборния ден политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети трябва да представят отчети пред Сметната палата за набраните и изразходваните в предизборната кампания средства.

    Заедно с отчета за набраните и изразходваните средства в предизборната кампания за избиране на членове на Европейския парламент от Република България задължително се представят и следните справки:

       Справка за дарителите - физически лица, за предизборната кампания за избиране на членове на Европейския парламент от Република България;
       Справка за изразходваните средства за рекламно време в БНТ и БНР;
       Справка за изразходваните средства за рекламно време в частни телевизии и радио станции;
       Справка за изразходваните средства за реклама в печатни издания;
       Справка за разходите за рекламни табла и съоръжения (билбордове) за предизборната кампания за избиране на членове на Европейския парламент;

       Извлечения от представените за участие в изборите банкови сметки, заверени от съответната банка, които да показват началното салдо на сметката и движението по нея, свързано с предизборната кампания.