09.11.2006 г.

09.11.2006 г.

Във връзка с разпространено до медиите отворено писмо на Волен Сидеров, председател на партия "Атака",  до председателя на Сметната палата проф. Валери Димитров, Сметната палата заявява следното:

Според регистрацията на коалиция "Национално обединение Атака" пред ЦИК  във връзка с парламентарните избори през 2005 г.,  в нея влизат две партии – "Национално движение за спасение на отечеството" и "Българска национална патриотична партия". Само едната от тях – "Българска национална патриотична партия" има народен представител в 40-то Народно събрание, който обаче от 21 юли 2005 г. напуска парламентарната група на коалиция "Атака" и става независим. Така реално от двете партии на коалицията няма нито един представител в парламентарната група на коалицията.  Поради това според Закона за политическите партии коалицията няма право на субсидия.

В резултат на подписана декларация до министъра на финансите от г-н Волен Сидеров в качеството си на представляващ коалиция "Атака", в която той заявява, че  ще разпредели получената субсидия от коалицията между съставляващите я партии пропорционално на броя на народните представители на всяка една от тях, Министерството на финансите отпуска на коалиция "Атака" субсидия на два транша - на 31 октомври 2005 г. - 98672 лв. и на 22 декември 2005 г.  – 93 598 лв.

След регистрацията си на 12.07.2005 г. партия "Атака" има право на субсидия за периода от 23.07.2005 г. до 31.12.2005 г. само за 10 народни представители, но нейният лидер Волен Сидеров не я е поискал по съответния ред. Вместо това той превежда на 04.11.2005 г. неправомерно част от получената за коалиция "Атака" субсидия в размер на 80 хил. лв. на партия "Атака".

Господин Волен Сидеров не е спазил реда, въведен от министъра на финансите, за получаване на субсидия и не е върнал надвзетата сума.

По време на одита на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на партиите за 2005 г. Сметната палата установи нарушението и уведоми Министерството на финансите да поиска от г-н Волен Сидеров възстановяване на неправомерно получената сума от държавната субсидия.

Въз основа на това министърът на финансите отправи покана към председателя на коалиция "Атака" и председател на партия "Атака" да възстанови доброволно неразпределената държавна субсидия.

Министерството на финансите и Сметната палата се съгласиха г-н Волен Сидеров да възстанови в държания бюджет само разликата между получената сума за коалиция Атака и размера на субсидията, която би се полагала на партия Атака, ако е била поискана по съответния ред. 

Едва след тези действия председателят на партия "Атака" Волен Сидеров възстанови надвзетата сума в размер на 95326 лв. на 30 август 2006 г. след приключването на одита на Сметната палата.

Това стана в резултат на намесата на Сметната палата, след като държавните средства са задържани без основание от него 10 месеца.