02.07.2003 г.

Върховни одитни институции от цял свят да обменят опита си в одита на приватизацията и концесиите на работна среща в България, предлага българската Сметна палата

02.07.2003 г.

Българската Сметна палата предлага поредната среща на Работната група по одит на приватизацията и концесиите към Международната организация на Върховните одитни институции (ИНТОСАЙ) да се проведе през следващата година в България. Предложението бе направено по време на срещата на сър Джон Бърн, генерален контрольор и одитор на Обединеното Кралство и член на Управителния съвет на ИНТОСАЙ, с председателя и членовете на българската Сметна палата. Делегация от Сметната палата на Обединеното Кралство, водена от сър Джон Бърн, е на официално посещение у нас от 1 до 4 юли по покана на българската Сметна палата.

Домакинството на българската Сметна палата на срещата на Работната група на ИНТОСАЙ ще даде по-пълна възможност на България да сподели опита си в одита на приватизацията и концесиите, както и да се направи равносметка как реално функционират приватизираните обекти у нас и съпоставка с чуждестранния опит.

Сър Джон Бърн направи пред българската Сметна палата презентация на тема "Промяна на управлението в публичния сектор" с конкретен пример – Сметната палата на Обединеното Кралство. Българската Сметна палата също работи активно в тази насока, като заверява около 330 годишни финансови отчета на бюджетни организации, а в програмата за одитната дейност през 2003 г. са включени и 15 одита на изпълнението, резултатите от които ще получат широка гласност в обществото след приключването им, обясни председателят доц. д-р Георги Николов. Българската Сметна палата се стреми приоритетно да усъвършенства и управлението на човешките ресурси, поясни той.

Делегацията от Сметната палата на Обединеното Кралство ще посети утре Териториалното поделение на Сметната палата – Варна.