17.04.2013 г.
Сметната палата на Република България бе домакин на втората пленарна среща на участниците в работна група „Структурни фондове V” към Контактния комитет  на Върховните одитни институции (ВОИ) на страните от ЕС и Европейската сметна палата от 15 до 17 април 2013 г.

В рамките на работна група «Структурни фондове V» Сметната палата участва в паралелен одит „Опростяване на нормативната уредба за Структурните фондове” и домакинства заключителната среща на участващите в одита ВОИ.

Участници в одита са 12 ВОИ - на Австрия, България,  Германия (председател на работната група), Унгария, Италия, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Словакия, Словения и Швеция, а Сметната палата на Чехия е наблюдател.

Участниците обсъдиха съвместния доклад от одита, който ще бъде официално представен на  годишната среща на Контактния комитет през  октомври.