02.06.2023 г.

 

Сметната палата публикува отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за проведените на 2 април 2023 г. избори за Народно събрание.

Общо 23 участници в изборите за Народно събрание на 2 април – 14 партии, 7 коалиции и 2 инициативни комитета, подадоха в срок отчетите си.

Отчетите са публикувани в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК). След като се влезе в регистъра, се кликва на „2023“, след това – „Избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.”, „Регистрирани участници“. При избор на даден участник се клика на „Данни“, след това – „Финансови отчети“ и накрая на колонка „Отчет“ (конкретният отчет е обозначен  с „кламер“ за прикачен файл).

В съответствие с изискванията на Изборния кодекс Сметната палата публикува и информацията, която са предоставили доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламни агенции, и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, за предоставените от тях услуги на участниците. (В раздел „Контрол избори“, „Отчитане на предизборната кампания“, „За доставчици на услуги“).

Сметната палата в момента извършва одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборните кампании на участниците в изборите за Народно събрание,  в случаите, когато са над 1000 лв.