08.04.2002 г.

Българската Сметна палата ще бъде представена от нейния председател доц. д-р Георги Николов
08.04.2002 Г.


От 8 до 12 април във Виена, Австрия, ще се състои 15-ият съвместен семинар, организиран от отдела за икономически и социални дейности на Организацията на обединените нации и Международната организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ). В семинара ще участват висши служители от националните сметни палати на около 30 страни. Българската Сметна палата ще бъде представена от нейния председател доц. д-р Георги Николов.

Основната тема на дискусиите ще бъде "Ролята на Върховните одитни институции при одит на земеделието".

Доц. д-р Георги Николов ще представи опита на българската Сметна палата при одита на публичните средства за земеделието, както и на държавния фонд "Земеделие".

Целта е участниците в семинара да се запознаят с нововъведенията при одитните подходи и методи, да се осигурят възможности за обмяна на идеи и опит, да се проучат алтернативни подходи, които могат да се прилагат на национално равнище.

Докладчици по основната тема ще бъдат представители на ООН, ИНТОСАЙ, Световната банка, Европейската сметна палата, Колумбия, Австрия, Обединеното кралство, САЩ и Австрия.