20.12.2002 г.

ВЕСТНИК "СЕГА" ПОЛУЧАВА НАГРАДАТА ЗА МЕДИЯ‚ ОТРАЗЯВАЩА ДЕЙНОСТТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА

20.12.2002 г.

На вестник "Сега" се присъжда наградата за медия‚ отразяваща най-добре дейността на Сметната палата през 2002 г. Решението е взето на заседание на Сметната палата. Всекидневникът получава като предметна награда символа на Сметната палата‚ грамота и златен плакет.

Сметната палата отличава със сребърен плакет вестниците "24 часа" и "Пари" за добро отразяване на нейната дейност.

Наградата за медия‚ отразяваща дейността на Сметната палата‚ бе учредена през тази година и ще се връчва ежегодно.

Правилата за определяне и присъждане на наградата са приети с решение на Сметната палата. Основните критерии за определяне на наградата са:

·        Отразяване на дейността на Сметната палата – извършени одити, публичен регистър, международни и други изяви;

·        Коректност и професионализъм при интерпретацията на факти, оценки и изводи, свързани с дейността на Сметната палата;

·        Журналистическо разследване, свързано с дейността на Сметната палата, предизвикало голям обществен интерес.