21.09.2009 г.
Интервюто на проф. Валери Димитров, председател на Сметната палата, в предаването “Неделя 150” по БНР на 20 септември 2009 г. е интерпретирано от някои медии, като е допусната сериозна грешка.

В цитираното интервю проф. Димитров посочи, че са констатирани многобройни нарушения при изграждането на сметище, където е ползвано финансиране и от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), и че докладът за одита на това сметище ще бъде изпратен в прокуратурата след приключването на процедурите по одита.

Не отговарят на истината интерпретациите в някои печатни и  електронни медии, че въпросното сметище е софийското.

За повече информация - виж стенограмата на интервюто.