01.11.2001 г.

Кои са подали декларации след 15.10.2001 г.
01.11.2001 г.


На 31.10.2001 г. в ИНТЕРНЕТ-страницата на Сметната палата бе публикуван поредният Бюлетин по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (обн., ДВ, бр. 38 от 09.05.2000 г.).

За съжаление, не всички информации, публикувани във вестниците на 01.11.2001 г., достоверно отразяват съдържанието на бюлетина на Сметната палата за публичния регистър.
Вестниците "Дневен труд" и "Стандарт" са написали точно обратното на това, което се съдържа в раздел І на бюлетина: "Длъжностни лица по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), обявени в бюлетина от 15.10.2001 г. като неподали декларации за имуществото, доходите и разходите по чл. 4, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД, подали декларации след 15.10.2001 г."


В бюлетина на Сметната палата е посочено, че след 15.10.2001 г. са подали декларации, както следва:

1. Народни представители от 38-то Народно събрание:

Кети Граматикова образец 3

проф. Петър Петров образец 2 и 3


2. Народни представители от 39-то Народно събрание:

Георги Хубенов образец 1, 2 и 3

Димитър Игнатов образец 1, 2 и 3

Златка Бобева образец 1

Йордан Памуков образец 1

Моньо Христов образец 1 и 2

Тома Томов образец 1


3. Заместник-министри в правителството, чиято оставка е приета от 39-то Народно събрание на 06.07.2001 г.:

Владимир Кисьов бивш главен преговарящ по преговорите за членство на Република България в Европейския съюз и бивш заместник-министър на външните работи, образец 3

Василий Такев бивш заместник-министър на външните работи, образец 3

Марин Райков бивш заместник-министър на външните работи, образец 3

Христо Михайловски бивш заместник-министър на икономиката, образец 3

Теодор Дечев бивш заместник-министър на труда и социалната политика, образец 3


4. Заместник-министри и главни секретари в правителството, избрано от 39-то Народно събрание на 24.07.2001 г.:

Игор Дамянов заместник-министър на образованието и науката, образец 1

Красимир Катев заместник-министър на финансите, образец 1

Милен Керемедчиев главен секретар на Министерството на икономиката, образец 1


5. Областни управители:

Мариан Цветанов областен управител на област с административен център гр. Монтана, образец 1

Иван Димитров областен управител на област с административен център гр. Пазарджик, образец 1

Иван Благоев областен управител на област с административен център гр. Сливен, образец 1


6. Други длъжности:

Борислав Михайлов бивш заместник-председател на Държавната агенция за младежта и спорта, образец 3