14.08.2009 г.
Поради техническа грешка политическа партия Български Национален Съюз – НД бе включена в списъка на политическите партии, коалиции от партии и инициативни комитети, които не са представили в Сметната палата отчети за набраните и изразходваните средства в предизборната кампания за избиране на народни представители.

Български Национален Съюз – НД е представила отчет в Сметната палата, който ще бъде публикуван допълнително.

Молим да бъдем извинени за допусната техническа грешка.