24.10.2022 г.

 

Туининг проектът, който приключва на 31 октомври 2022 г. , е ярък пример за това как одитните институции от различни държави, работещи заедно, могат да постигат дълготрайни и устойчиви резултати. Дейностите по 4-те компонента на проекта подкрепиха усилията за изграждането и стабилността на 4-те стълба, които са фундаментални за една модерна и добре функционираща върховна одитна институция – независимост, институционален капацитет, добро управление, публичност и прозрачност, подчерта председателят на българската Сметна палата. Убедени сме, че колегите от Северна Македония ще продължат с реформите като институция, която дава пример в публичния сектор, притежава необходимия капацитет и ясна визия за успех.

Това заяви председателят на българската Сметна палата Цветан Цветков при официалното закриване на туининг проекта „Подобряване на външния одит и парламентарния надзор“. Бенефициент на финансирания от ЕС туининг проект е Върховната одитна институция на Северна Македония, като това е вторият проект, при който българската Сметна палата, в партньорство с Върховната одитна институция на Хърватия, споделя своя опит с колегите си от Северна Македония.

Развитието на сътрудничеството между парламента и Сметната палата ще допринесе не само за по-добро управление на държавните пари, но и ще осигури прозрачност при разходването им, каза Талат Джафери, председател на Народното събрание на Северна Македония.

Реализираните дейности по проекта бяха насочени към по-нататъшно хармонизиране на правната рамка и разработване на методически инструменти, както и укрепване на капацитета на Върховната одитна институция в Северна Македония за ефективното извършване на външния одит, подчерта  Максим Ацевски, Генерален одитор на Северна Македония.

Подобряването на работата на Сметната палата на Северна Македония ще означава по-голяма отчетност и ефективност във всеки сегмент от държавната администрация. Реформата в управлението на публичните финанси и засилването на функциите на външния одит са ключови елементи в подготовката на страната за присъединяване към ЕС, заяви посланикът на ЕС в страната Дейвид Гиър.  

Лидерите на проекта от България, Северна Македония и Хърватия Вяра Ангелова, Таня Яневска и Мартина Юревич представиха резултатите от проекта, който е на обща стойност 1,5 млн. евро. Той стартира през февруари 2021 г. и продължи 21 месеца. В рамките на проекта са осъществени 145 мисии, от които 76 са изпълнени от български експерти. В проекта участваха 40 експерти, от които 22 са от българската Сметна палата.

Сътрудничеството и приятелството между одитните институции на България и Северна Македония ще продължи със същия успех, като знак за това е подписаното наскоро споразумение за сътрудничество на двустранна основа, стана ясно още по време на закриването на туининг проекта.

В рамките на заключителната церемония бе подписан меморандум между Парламента и Върховната одитна институция на Република Северна Македония.