13.04.2011 г.
Трима студенти станаха за един ден председатели на Сметната палата. Това сe случи по време на посещение във върховната одитна институция на четвъртокурсници от специалността „Счетоводство и контрол” от Висшето училище по застраховане и финанси, водени от техния преподавател – доц. Георги Николов, бивш председател на Сметната палата. На председателския стол на проф. Валери Димитров седнаха Васил Димов, Аля Христова и Емилия Шехтова. Други техни колеги се превъплътиха в ролите на заместник-председатели на Сметната палата и одитни директори.

Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров запозна студентите със структурата и организацията на Сметната палата съгласно новия Закон за Сметната палата, в сила от тази година. Той разясни, че одиторите вече са структурирани в 4 одитни дирекции по видове одити и им предстоят изпити по Международните одитни стандарти.

Студентите разгледаха заседателната зала, където се обсъждат и одобряват одитните доклади и изложбата, посветена на 130-годишната история на Сметната палата във фоайето на 4-я етаж на институцията и кабинета на председателя на палатата. Много от тях се проявиха интерес да стажуват във върховната одитна институция. Това е второто посещение на студенти от училището в Сметната палата.