11.04.2012 г.

Четвъртокурсници от специалността „Счетоводство и контрол” на Висшето училище по застраховане и финанси „проведоха” заседание на Сметната палата, като избраха свое ръководство на институцията по време на посещението си в палатата.
Преди това проф. Валери Димитров запозна студентите с дейността и организацията на Сметната палата. Нашата мисия е да обръщаме внимание на обществото какво става с парите на данъкоплатците, подчерта проф. Димитров.  Той им разясни новите функции и правомощия, които палатата има с действащия от 2011 г. Закон за Сметната палата. Студентите се запознаха и с историята на институцията и разгледаха постоянно действащия изложбен кът на архивни документи на Сметната палата, а след това се снимаха за спомен в кабинета на председателя.
Студенти от Висшето училище по застраховане и финанси посещават за поредна година Сметната палата под ръководството на своя преподавател доц. д-р Георги Николов, председател на Сметната палата през периода 1995-2005 г.