29.03.2010 г.

 

 

Трима студенти станаха за един ден председатели на Сметната палата. Това сe случи по време на посещение на четвъртокурсници редовно и задочно обучение от специалността „Счетоводство и контрол” от Висшето училище по застраховане и финанси във върховната одитна институция. На председателския стол седнаха студентите Малвина Митева, Савина Спасова и Георги Малинов. Други техни колеги се превъплътиха в ролите на членове на Сметната палата, директори на териториалните поделения и одитори.

Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров запозна студентите със структурата на Сметната палата и  технологията на извършване на одитите. Одитната ни дейност е много натоварена, сериозни усилия ни коства да обхванем целия публичен сектор, обясни проф. Димитров. Над 10 хиляди са разпоредителите с бюджетни средства в България, уточни той.

Студентите научиха също, че българската Сметна палата сама определя одитната си програма и само парламентът има право да й възлага до 5 одита годишно, както и че институцията работи в тясна връзка с Народното събрание. Проф. Димитров подчерта,  че в програмата за тази година приоритет са одитите на средства от европейски фондове и програми и ще бъдат извършени над 30 такива одита. Председателят на Сметната палата обясни и механизмите на подготовка на докладите, приемането им на заседания и последващия контрол за изпълнение на препоръките, дадени на одитираните обекти.

Доц. Георги Николов, ръководител на Съвета на специалността „Счетоводство и контрол” и бивш председател на Сметната палата, разказа на студентите си любопитни моменти от създаването на институцията по време на неговия мандат.

Студентите разгледаха сградата на Сметната палата и архивния кът, посветен на историята на институцията.