22.04.2013 г.

Студенти от четвърти курс  на специалността „Счетоводство и контрол” във Висшето училище по застраховане и финанси бяха по традиция на учебно посещение в Сметната палата.

Проф. Валери Димитров запозна студентите с дейността и организацията на Сметната палата. Той им разясни функциите и правомощията, които палатата има с действащия от 2011 г. Закон за Сметната палата.

Студентите се запознаха и с историята на институцията и разгледаха постоянно действащия изложбен кът на архивни документи на Сметната палата, а след това се снимаха за спомен в кабинета на председателя.
Преди това те „проведоха”  заседание на Сметната палата с ръководство, избрано от техните редици.  За председател бе избран Николай Стоянов, за заместник-председатели - Силвия Георгиева и Десислава Максимова.  Директор на дирекция „Финансови одити” бе Цветелина Захариева, на дирекция „Одити на изпълнението” - Донка Стоянова,  на  „Одити за съответствие при финансовото управление” – Ивелина Якова, а на „Специфични одити”  Зорница Костадинова. Ръководител на звеното за вътрешен одит бе Петко Бъчваров.

Студентите бяха водени от своя преподавател доц. д-р Георги Николов, председател на Сметната палата през периода 1995-2005 г.