11.07.2007 г.

Проектът "Укрепване на капацитета на Сметната палата на Република България за одитиране на средства от ЕС и борба с измамите и корупцията" бе открит официално от председателя на Сметната палата на Република България проф. Валери Димитров и Ник Лийк, зам.-посланик на Великобритания у нас. Присъства и депутатът Петър Кънев, председател на подкомисията по отченост на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси в народното събрание.

Очаква се изпълнението на проекта да допринесе за засилването на ролята на Сметната палата на България за подобряване на отчетността и управлението на средствата от Европейския съюз и за ограничаване на измамите и корупцията в публичната администрация.

Проектът е финансиран от Фонда за глобални възможности към Министерство на външните работи на Великобритания. Партньор по него е Сметната палата на Великобритания.

Ръководители на проекта от българска страна са Свилена Симеонова, член на Сметната палата, ръководител на Отделение ІІІ и Валери Апостолов, член на Сметната палата, ръководител на Отделение VІ. От Сметната палата на Великобритания ръководители на проекта са Дейвид Голсуорти, мениджър, Програми за международно техническо сътрудничество и Гурдип Бамбра, координатор на проекта, главен одитор.

В рамките на проекта ще се извършат два пилотни одита - одит на изпълнението на проект BG 2003/004-937.05.02 "Национална база данни за пазара на труда и Европейския социален фонд" – ИА ФАР в Министерството на труда и социалната политика, и одит на финансовото управление и изпълнение на дейностите по стратегическия план за превенция и борба с измамите и корупцията в Националната агенция по приходите, ще се въвежда TeamMate с помощта на експерт от PricewaterhouseCoopers- България, ще се проведат семинари за обучение на одитори.

 

* * *

 

Фондът за глобални възможности е най-голямата и най-новата финансова програма към Министерството на външните работи на Великобритания. Учреден е през май 2003 г. с цел да подпомага стратегическите приоритети на външната политика на правителството на Великобритания. Фондът постига това с програми по 11 теми, към всяка от които има портфолио с голямо разнообразие от проекти, съсредоточени върху дългосрочните и устойчиви връзки с ключови партньори по цял свят.

Предвиденото финансиране от фонда за 2007 / 2008 г. по различните програми е почти ₤ 70 милиона.

Проектът "Укрепване на капацитета на Сметната палата на Република България за одитиране на средства от ЕС и борба с измамите и корупцията" се изпълнява в рамките на Програмата "Обединение на Европа", насочена към подкрепа на страните в процеса на интегриране в ЕС и техните усилия да отговорят на критериите от Копенхаген, особено в областта на подобряване на управлението и икономическия растеж.

Ресурсите на Фондът за глобални възможности по програмата "Обединение на Европа" през финансовата 2007/8 г. са концентрирани в 17 приоритетни страни: Турция, Румъния, Хърватска, Северен Кипър, Сърбия, Македония, България, Босна и Херцеговина, Грузия, Молдова, Армения, Азербайджан, Беларус, Албания, Черна гора, Косово и Украйна.

За финансовата 2007/8 г. по програмата "Обединение на Европа" са предвидени над 6 млн. лири стерлинги. Средствата за България възлизат на 500 хил. лири стерлинги.

През 2006/2007 г. фондът е финансирал в България проекти, изпълнявани от Главната прокуратура, Агенцията за малки и средни предприятия, Министерството на селското стопанство и горите, Центъра за изследване на демокрацията и др.