02.07.2007 г.

Съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности Сметната палата публикува в интернет декларациите, подадени от задължените по закона лица и имената на тези, които не са изпълнили това задължение.

Електронният регистърът на лицата, заемащи висши държавни длъжности е изработен с подкрепата на Американската агенция за международно развитие – Инициатива “Отворено управление”.

Връзка към регистъра