08.10.2001 г.

Българската Сметна палта е член на ИНТОСАЙ от 12.07.2001 г.
08.10.2001


Среща на служителите за свръзка на Върховните одитни институции (ВОИ) на страните от Централна и Източна Европа, Кипър, Малта и Европейската сметна палата ще се състои в хотел "Хилтън" в София на 10 и 11 октомври 2001 г. Тя е редовна по своя характер и предшества годишната Среща на президентите на тези сметни палати, чийто домакин ще бъде Кипър.


Целта на срещата е да се подобрява сътрудничеството между ВОИ, да се дискутират сходни проблеми и да се стреми към уеднаквяване на практиките в областта на външния одит.


На срещата ще бъдат докладвани резултатите от дейността на работните групи за одитна дейност в публичния сектор и за наръчници за одит.


Предвижда се да бъдат обсъдени взаимоотношенията между парламента, парламентарните комисии и сметните палати. Представители на ЕВРОСАЙ И ИНТОСАЙ ще представят програма за обучение и развитие. Българската Сметна палата е член на ИНТОСАЙ от 12 юли 2001 г.


Ще бъде представен опитът на Сметната палата, с който се цели самоусъвършенстване на дейността й чрез използване на институционалната самооценка като инструмент на съвременното управление.


Участниците в срещата ще се запознаят с резултатите от проверката как правителството на Република България спазва изискванията на Конвенцията за сътрудничество при опазването на река Дунав. Тази проверка се извърши под ръководството на ЕВРОСАЙ.


Гостите ще посетят Учебния център и библиотеката на Сметната палата.


Ш ИНТОСАЙ (INTOSAI) е Международна организация на върховните институции за контрол на публичните финанси. В нея членуват повече от 170 контролни институции и страни. ЕВРОСАЙ е регионалната организация за ЕВРОПА.