06.04.2005 г.

Среща на служителите за свръзка на сметните палати на страните-кандидатки за ЕС
ще се проведе в София

6.04.2005 г.

Среща на служителите за свръзка на Върховните одитни институции (ВОИ) на страните-кандидатки за Европейския съюз – България, Хърватия, Румъния и Турция, ВОИ на Албания и с участието на представители от Европейската сметна палата (ЕСП) и СИГМА, ще се проведе на 7 и 8 април в София.

В срещата ще участват и представители на ВОИ на Германия, Малта, Обединеното кралство, Полша и Унгария, които са членове на Работни групи към Контактния комитет на ръководителите на ВОИ от страните-членки на ЕС.

На срещата ще бъдат представени насоките за качеството на одита, разработени от Работната група по качеството на одита към Контактния комитет на ръководителите на ВОИ от страните-членки на ЕС, информация за текущата работа по задачите и приоритетите за 2005 г. на Специалната група за сътрудничество между ВОИ на страните-членки на ЕС и ЕСП, информация за туининг проектите и други форми на подпомагане и техническа помощ в страните-кандидатки. Ще се дискутира и рамката на бъдещото сътрудничество между страните-кандидатки и, тяхното сътрудничество с ВОИ на страните-членки, ЕСП и други международни партньори.

Срещата на служителите за свръзка на Върховните одитни институции (ВОИ) ще започне в 9.00 часа в резиденция "Бояна". За журналистите, които ще я отразяват, е осигурен достъп с журналистически карти.