10.11.2021 г.

Мисията на Службата за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OCCE) посети Сметната палата. Нейната цел е да оцени  президентските и предсрочните парламентарни избори в България на 14-ти ноември 2021 г.

В срещата участваха председателят на Сметната палата Цветан Цветков, заместник-председателят Тошко Тодоров и директорът на Одитна дирекция “Специфични одити“ Екатерина Перчева, а от страна на мисията – нейният правен анализатор Енира Броницкая.

Това е третата среща с представители на OCCE  през тази година във връзка с изминалите два и предстоящите два вида избори, те са изпитание и за Сметната палата, която е длъжна да осигури публичност, прозрачност и финансов контрол на предизборните кампании, посочи Цветан Цветков. Допълнителни трудности за институцията възникват във връзка с промени в законодателството и някои неясни нормативни разпоредби, уточни той.  Пример за това е неизясненият статут на инициативните комитети, поради което контролът на тяхната отчетност е затруднен.

Проектът на доклада за одита на предизборната кампания за изборите за народни представители на 4 април ще бъде готов до края на месеца, с което ще бъде спазен 6-месечният срок за извършването му - той тече след като участниците в изборите представят отчетите си (30 работни дни след изборния ден). Следват още законови процедури, едва след това може да бъде приет окончателният доклад от Сметната палата, обясни Тошко Тодоров в отговор на въпрос.  

От мисията проявиха интерес към отчитането на даренията, на лично предоставените средства от участниците в изборите, безвъзмезното предоставяне на услуги, как се подхожда с неразплатените задължения за различни услуги по време на кампанията и др.