15.05.2013 г.
Делегация, водена от Шота Таркхнишвили, заместник - генерален одитор на Сметната палата на Грузия, е на официално посещение у нас от 13 до 17 май.

Днес делегацията се срещна с председателя на Сметната палата на Република България проф. Валери Димитров, заместник-председателите Валери Апостолов и Цветан Цветков, както и с одитните директори.

Проф. Димитров представи новата структура на българската палата и дейността й по Закона за Сметната палата, в сила от 2011 г.
Цветан Цветков направи презантация за финансовия контрол, който Сметната палата осъществява над политическите партии. Гостите проявиха специален интерес към тази тема, тъй като от скоро грузинската палата също е натоварена с контрола на политическите партии.
Делегацията прояви интерес и към одитите на изпълнението, при които се проверява доколко ефективно, ефикасно и икономично се осъществява дадена дейност.

По време на срещата проф. Димитров и г-н Таркхнишвили подписаха споразумение за сътрудничество между двете палати.