04.04.2013 г.
Във връзка с многобройните запитвания, свързани с определяне на юридическите лица, които осъществяват дейност, регулирана от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, публикуваме писма от председателя на ДКЕВР, както и списъци на юридическите лица, които осъществяват дейност, регулирана от ДКЕВР.

Членовете на ръководните и контролните органи на посочените в списъците юридически лица към 26 март 2013 г., са задължени лица по чл. 2, ал. 1, т. 38 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор.