08.12.2020 г.

По решение на Сметната палата нейният председател Цветан Цветков връчи на доц. д-р Георги Николов статуетката сокол, стъпил върху скала от монети - символа на институцията, за изключителния му принос за нейното възстановяване.

Поводът бе 25-та годишнина от избирането на доц. Николов  от Народното събрание за първи председател на възкресената Сметна палата - в петък на 13 октомври 1995 г. в 11 часа.    

На отбелязването на годишнината от знаменателното събитие присъстваха заместник-председателят на Сметната палата Тошко Тодоров и служители, които са работили под ръководството на доц. Николов.

Всички те са единодушни, че неговите експертиза, професионален опит, лични качества и изключителна всеотдайност в много труден период са в основата на успешното съграждане на Върховната одитна институция в годините на прехода.

На първия председател бе подарена картина, изобразяваща историческата сграда на Народното събрание, която да му припомня годините, в които той е бил депутат и председател на Комисията по бюджет и финанси. Картината е нарисувана от Иван Яхнаджиев.

Доц. Георги Николов се запозна с обществената колекция на Сметната палата, създадена по случай навършването през тази година на 140 години от създаването на институцията - една от първите в следосвобожденска България.