30.10.2008 г.

Българо-руски семинар на тема „Одит на държавния дълг” се проведе в Сметната палата в София от 27-31 октомври, 2008 г.

Встъптелни думи произнесе ръководителят на делегацията на Сметната палата на Руската федерация г-н Михаил Коляк, заместник-директор на отдела за контрол на държавния дълг, банковата система, Централната банка на Руската федерация, кредитно-финансовите учреждения и финансовите пазари.  

Гостите от руската Сметна палата направиха презантации по темите: „Характеристика на съвременното състояние на държавния дълг на Руската федерация и произтичащите от това  особености на одита”, „Проблеми на оценката за ефективността на управление на държавния дълг”, „Особености на откриването на недостатъците при управление на държавния дълг”.

От българска страна отделение 3 под ръководството на  г-жа Свилена Симеонова, член на Сметната палата, представиха презентациите: „Правна рамка за одитиране на държавния дълг”, „Стратегия за управление на държавния дълг на Р България” и „Одит на държавния дълг и неговото управление за 2007 г.”

Семинарът е част от дългосрочна програма за сътрудничество между сметните палати на Руската федерация и България.