17.06.2003 г.

Сметните палати на България и Турция ще си сътрудничат
при одити на трансгранични проекти

17.06.2003 г.

Сметните палати на България и Турция ще си сътрудничат при осъществяване на одити на трансгранични проекти. Това стана ясно по време на срещата на делегация на Сметната палата на Република Турция, водена от нейния президент г-н Мехмет Дамар, с българската Сметна палата.

Двете Върховни одитни институции имат възможност да си сътрудничат и при контрола на изпълнението на Конвенцията за опазване на Черно море.

Председателят на българската Сметна палата доц. д-р Георги Николов предложи да се обсъди възможността в близко бъдеще да се състои обща среща на президентите на Върховните одитни институции от Югоизточна Европа. Имаме общи проблеми и трябва да намерим общи подходи за решаването им, аргументира се доц. Николов.

Българската и турската Сметни палати се информираха взаимно за предстоящите промени в законите за двете Върховни одитни институции.

Турската сметна палата ще използва българския опит при подготовката и реализирането на проект за туининг-партньорство, което да допринесе за напредъка в процеса на присъединяване към ЕС.

Президентът на Сметната палата на Република Турция ще се срещне с г-н Юнал Лютфи, заместник-председател на Народното събрание, и с г-н Гьока Хаджипетров, управител на област с административен център гр. Пловдив. Г-н Дамар ще посети Териториалното поделение на Сметната палата в Пловдив, за да се запознае с опита при одита на местните бюджети.