10.09.2005 г.

Сметните палати на България и Словения ще развиват одита на изпълнението

10.09.2005 г.

Сметните палати на България и Словения възнамеряват да развиват одита на изпълнението като приоритет в дейността на институциите. Това стана ясно по време на срещата между делегацията, водена от президента на Сметната палата на Република Словения г-н Игор Шолтес, и председателя и членовете на българската Сметната палата.

Председателят на българската Върховна одитна институция (ВОИ) проф. Валери Димитров заяви, че Сметната палата ще наблегне в дейността си най-вече на качеството, а не на количеството на извършваните одити. Той каза още, че одиторите ще поставят акцент в работата си върху одита на изпълнението, тъй като той съдържа обективна оценка за цялостната политика на управление, която провежда всяка държавна институция.

Г-н Шолтес обясни, че сред важните одити, извършвани от словенската ВОИ , е  съвместният одит с ВОИ на Хърватия, Унгария и Австрия на националните паркове, разположени по общите им граници на държавите. При одитите на общините словенската Сметна палата е възприела подход да се проверяват само критичните области. Словенската сметна палата работи в тясно сътрудничество с  Народното събрание, като в него е създадена специална комисия, която разглежда докладите от извършените одити, обясни г-н Шолтес. Комисията и ВОИ съвместно достигат до заключения за подобряване на дейността на одитираните обекти.