20.09.2002 г.

СМЕТНИТЕ ПАЛАТИ НА БЪЛГАРИЯ

И ЛИТВА ЩЕ ОБМЕНЯТ ОПИТ

В КОНТРОЛАНА ПРИВАТИЗАЦИЯТА

 

Предстои да бъде подготвено споразумение за сътрудничество между двете върховни одитни институции

20.09.2002 г.

Сметната палата на Република България и Държавният контрол на Република Литва ще си сътрудничат в областта на контрола на приватизацията. Предстои да бъде подготвено споразумение за двустранно сътрудничество между двете върховни одитни институции‚ което ще помогне за обмяна на опит‚ както и на специалисти в областта на одита.

Одиторите от българската Сметна палата ще предадат на колегите си от Държавния контрол на Република Литва опита‚ натрупан при одита на средствата от ЕС. Това стана ясно по време на състоялата се днес среща на Генералния одитор на Република Литва Йонас Лиаучиус с председателя и членовете на Сметната палата на Република България. Г-н Лиаучиус е на тридневна официална визита у нас от 19.09. 2002 г.

България и Литва имат много сходен път на развитие в годините на прехода към демокрация и сходни проблеми по отношение на процеса на раздържавяване на собствеността‚ бе установено по време на срещата. Двете страни имат също и обща цел‚ свързана с присъединяването към ЕС.

Председателят на Сметната палата на Република България доц. д-р Георги Николов връчи на Генералния одитор на Република Литва Йонас Лиаучиус първия златен плакет на Сметната палата на Република България.