06.02.2006 г.

Сметните палати на България и Грузия ще подпишат споразумение за сътрудничество

06.02.2006 г.

По покана на председателя на българската Сметна палата проф. Валери Димитров на посещение днес у нас пристигна делегация на Сметната палата на Грузия, водена от нейния председател д-р Зураб Соселия.

Програмата на посещението предвижда срещи с председателя и членовете на Сметната палата и в Териториалното поделение в Пловдив, запознаване с работата на учебния център на Сметната палата.

Делегацията на Грузинската сметна палата ще се срещне с проф. Любен Корнезов, заместник-председател на Народното събрание на Република България.

Утре, вторник, ръководителите на две върховни одитни институции ще сложат подписите си под споразумение за сътрудничество в такива основни насоки като: изграждане на одитни системи; обмяна на опит по методологията на одитната дейност; връзки на одитните институции с парламента, правителството, другите държавни органи и обществеността; взаимодействие в сферата на професионалното обучение и повишаване на квалификацията на кадрите; развитие на информационните технологии в одитната дейност; провеждане на съвместни мероприятия и обмяна на информация.

Докторът на икономическите науки Зураб Соселия е избран от грузинския парламент на 24 юни 2004 г. за председател на Сметната палата за срок от пет години. Той е известен икономист с голям опит в сферата на публичната администрация.

В Грузинската академия на науките е бил ръководител на отделението по макроикономика. Има около тридесетина научни публикации, сред които и две монографии.

От 1996 г. до 2004 г. е бил първи заместник министър на търговията и международните икономически отношения и на финансите.