07.07.2021 г.

Върховните одитни институции (ВОИ) на България и Северна Македония отново градят мостове между двете съседни държави, осъществявайки втори туининг проект. Темата на проекта е „Подобряване на външния одит и парламентарния контрол“. Бенефициенти по него са ВОИ и парламентът на Република Северна Македония. Българската Сметна палата работи по този проект като младши партньор, а водеща е ВОИ на Хърватия. При първия туининг проект, който двете ВОИ осъществиха съвместно за Република Северна Македония, ролите им бяха разменени. 

Проектът ще бъде представен официално на форум в Скопие на 8  юли. Във форума ще участват председателят на българската Сметната палата Цветан Цветков, от хърватска страна – заместник-главният държавен одитор Неда Рогошич, от страна на Северна Македония - председателят на парламента Талат Джафери и главният държавен одитор Максим Асевски. На официалното представяне ще бъде и посланикът на ЕС Дейвид Гиър. В срещата ще се включат онлайн представители на различни институции в Скопие – на парламента, правителството, прокуратурата, антикорупционната комисия, както и на посолствата на Хърватия и България.  

Проектът на стойност 1.5 млн. евро е продължение на реализацията на препоръките от първия – да се подобри външният одит в Северна Македония и неговата ефективност, включително чрез ползотворно сътрудничество на ВОИ с парламента, да продължи хармонизирането на нормативната уредба, да се укрепи административният капацитет. Целта е също да бъдат представени най-добрите практики на държавите-членки на ЕС на базата на международните одитни стандарти на ВОИ, да се разгърнат междуинституционалното и международното сътрудничество и ефективната комуникация с всички заинтересовани страни и в крайна сметка да се допринесе за прозрачност, отчетност и по-добро управление на публичните средства.

Изпълнението на проекта стартира през февруари 2021 г. и е за срок 21 месеца. За различните дейности по него се включват експерти освен от ВОИ на България и Хърватия, и от Естония и Германия.

Компонентите по проекта са четири:

Компонент 1: Подобрена правна рамка, свързана с външния одит и подобрено стратегическо и годишно планиране на Сметната палата

Компонент 2: Подобрен административен капацитет и процеси за външен одит

Компонент 3: Подобрена функция за парламентарен контрол въз основа на представянето и обсъждането на одитните доклади

Компонент 4: Подобрена външна и вътрешна комуникация и ИТ, и капацитет за извършването на ИТ одит.

Съвместното изпълнение на проекта от ВОИ на Северна Македония, Хърватия и България изгражда мостове между нашите държави и институции с една главна цел – подобряване на контрола върху законосъобразното и ефективно управление на публичните ресурси, което ще осигури по-висок стандарт на живот на гражданите. Сътрудничеството между ВОИ става по-важно от всякога, защото чрез обмяна на опит и съвместна работа могат да се осигурят бързи и адекватни решения на често срещани или неотложни проблеми, каквито възникнаха например сега във връзка с пандемията от Covid 19. Цветан Цветков изрази надежда, че това сътрудничество  ще подобри значително одитния капацитет на македонската ВОИ, което ще позволи тя да бъде движеща сила за присъединяването на Северна Македония към ЕС.

линкове за онлайн проследяване на срещата:

https://www.facebook.com/Delegation-of-the-European-Union-Skopje-199770503767478/?ref=page_internal

https://youtube.com/channel/UCNOcjnJlIviFwaxyG-Lyo2w