10.05.2024 г.

Ръководствата на Сметните палати на Р България и Румъния проведоха онлайн среща на 10 май 2024 г. , по време на която бе подписано споразумение за сътрудничество между двете ВОИ.

Подписи под документа сложиха г-жа Горица Грънчарова – Кожарева, изпълняваща правомощията на председател на Сметната палата на Р България и председателят на Сметната палата на Румъния г-н Михай Бусуиок.

Освен ръководителите на двете институции, в онлайн срещата участваха г-н Тошко Тодоров, заместник-председател на Сметната палата, членовете на Сметната палата г-н Емил Евлогиев и проф. Георги Иванов, ръководители и експерти от двете ВОИ.

 Сметната палата на Румъния прие да подпомогне българските си колеги при поетапното въвеждане на ИТ одита в работата на Сметната палата посредством изпълнение на комбинация от дейности.  Експертна подкрепа ще бъде оказана за изготвяне на  Наръчник за ИТ одита, провеждане на обучения на служители и консултации при провеждане на пилотен ИТ одит от Сметната палата на Р България.

Взаимодействието между двете ВОИ ще се осъществява чрез обмяна на информация и материали, провеждане на онлайн консултации между експерти, двустранни посещения на експерти от двете ВОИ и др. 

Госпожа Горица Грънчарова-Кожарева благодари на г-н Бусуиок за това, че е откликнал на молбата на колегите си за оказване на експертна помощ и съдействие по отношение на въвеждането на ИТ одита в българската Сметна палата. „За нас това е не просто професионална подкрепа, но и приятелски жест във важен момент за развитието на нашата институция. Светът се променя бързо в новата Дигитална Епоха и ние трябва да се променяме заедно с него, да развиваме капацитет за извършване на ИТ одит, за да можем да посрещнем предизвикателствата на днешния ден и да продължим и занапред да добавяме стойност за заинтересованите лица“, каза г-жа Грънчарова. „Вярвам, че споразумението, което подписваме днес, ще даде нови хоризонти за развитие на нашето дългогодишно сътрудничество“,  добави още тя.

„С българската Сметна палата работим много добре. Споразумението за сътрудничество ще даде още по-широки възможности за развитие на нашата обща дейност. Ще споделим нашата практика в ИТ одитите“, каза г-н Бусуиок. Той отправи покана към ръководството на българската Сметна палата за посещение в Букурещ по повод честване на  годишнина от основаването на Върховната одитна институция (ВОИ) на Румъния, която ще се отбележи през месец септември тази година.