02.11.2004 г.

Сметните палати на 33 страни ще обменят опит в одита на околната среда на среща в София

02.11.2004 г.

Българската Сметна палата е домакин на Третата среща на Работната група по одит на околната среда на Европейската организация на Върховните одитни институции (ЕВРОСАЙ), която ще проведе в София от 3 до 5 ноември 2004 г. в резиденция "Бояна". В срещата ще участват представители на Върховните одитни институции на 33 страни и на Европейската сметна палата.

Срещата ще бъде открита от председателя на българската Сметна палата доц. д-р Георги Николов, министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова и президента на Върховната контролна палата на Полша д-р Мирослав Секула.

Второто заседание на 4 ноември ще бъде открито от министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме.

Презентации за това как се извършва одит по опазване на околната среда в отделните страни ще направят ВОИ на Австрия, България, Чехия, Франция, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Македония, Холандия, Норвегия, Полша, Швеция, Швейцария и Украйна.

България ще се представи с презентация за управлението на природен парк "Витоша". След това участниците в Работната среща ще посетят природния парк "Витоша", където на място ще се запознаят с опазването на защитената територия.

 В заключителния ден от срещата ще бъде приета Стратегия на Работната група на ЕВРОСАЙ по одит на околната среда за периода 2005-2007 година.

На участниците ще бъде представена и Стратегията на Работната група по одит на околната среда на Международната организация на Върховните одитни институции (ИНТОСАЙ) за периода 2005-2007 година.