13.10.2009 г.
13.10.2009 г.

Сметната палата връчи днес на председателя на управителния съвет на Агенция “Пътна инфраструктура” инж. Димитър Иванов заповедта за извършване на одита на Агенция “Пътна инфраструктура”, възложен на Сметната палата от Народното събрание. Заповедта е предоставена и на министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, тъй като агенцията е второстепен разпоредител с бюджетни кредити към министерството.

Със свое решение от 07.10. 2009 г. Народното събрание възложи на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Агенция “Пътна инфраструктура” за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2009 г. и на процедурите по възлагане на обществените поръчки за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2009 г.

С връчването на заповедта фактически одитът започва.

Заключителният доклад за одита трябва да бъде внесен в Народното събрание до 31 януари 2010 г.

В изпълнението на одитната задача ще се включат общо 21 одитори от отделенията и териториалните поделения на Сметната палата.

Основната задача на одиторите ще бъде да проверят законосъобразността на процедурите по възлагане на обществени поръчки и сключените договори.