04.06.2012 г.
Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров издаде заповед за възлагане на одит на изпълнението на регулирането на цените на лекарствените продукти, включени в позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2011 г.

Одитът бе възложен на Сметната палата с решение на Народното събрание от 30.05.2012 г.

Срокът за извършване на одита е до 30 септември 2012 г.

Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата е 31 октомври 2012 г.

Одитът ще се извърши в Министерството на здравеопазването и в Националната здравноосигурителна каса.