07.11.2011 г.
Сметната палата внесе в Народното събрание доклада за извършения одит за законосъобразността на определянето и отпускането от министъра на финансите на допълнителна бюджетна субсидия на партиите, към които независимите народни представители в 41-то Народно събрание са декларирали принадлежност, за периода от 05.07.2009 г. до 30.06.2011 г., в рамките на мандата на 41-то Народно събрание.
 
Одитът бе възложен на Сметната палата с решение на парламента от 2 септември 2011 г.

Със същото решение парламентът задължи Сметната палата да представи и одитните доклади за извършените одити на политическите партии за 2010 г.
Сметната палата изпълни и това свое задължение, като внесе в парламента докладите за одитите на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество през 2010 г. на 18 политически партии, които са получили субсидия от бюджета.

Доклади - Финансов контрол на политическите партии