08.03.2013 г.
Сметната палата започна одит за съответствие при финансовото управление на Министерския съвет за периода от 01.01.2011 г. до 28.02.2013 г.

Одитният екип от вчера е в Министерския съвет и трябва да приключи проверките си до края на юли 2013 г.

Одитът се извършва въз основа на Решение на Сметната палата от 28 февруари 2013 г. , с което се прави промяна в Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2013 г.

Одитът на Министерския съвет се предвижда допълнително заради подадената на 20 февруари 2013 г. оставка на правителството.

Политиката на Сметната палата е да проверява законосъобразността на управленските решения във всички институции, когато поради изтекъл мандат или други обстоятелства се сменя ръководният им екип.    

С тези мотиви Сметната палата ще извърши одити за съответствие при финансовото управление на Прокуратурата на Република България за периода от 01.01.2012 г. до 31.03.2013 г., на Висшия съдебен съвет за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г., и на Народното събрание за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2013 г.

Днес зам.-председателят на Сметната палата Цветан Цветков връчи на главния прокурор Сотир Цацаров заповед, с която стартира и одитът в прокуратурата.