29.09.2011 г.

Сметната палата на Република България получи наградата ”Златен ключ” за институция, която най-добре организира предоставянето на информация за гражданите и обществеността. 

Отличието – статуетка и грамота, бе връчено на председателя на Сметната палата проф. Валери Димитров от изпълнителния директор на Програма Достъп до информация Гергана Жулева на специална церемония вчера по случай Международния ден на правото да знам.

Сметната палата заслужи наградата за пълното съответствие на интернет страницата й с изискванията на Закона за достъп до обществена информация и задълженията й за прозрачност по силата на други закони, посочиха от Програма Достъп до информация. Сметната палата поддържа един от най-важните регистри, свързани с прозрачността на управлението – Регистър на лицата, заемащи висши държавни длъжности. С приемането на новия Изборен кодекс Сметната палата създаде, представи пред неправителствени организации и медии и пусна да работи Единния регистър по Изборния кодекс. С навременното стартиране на този  регистър одитната институция показва, че следва своя девиз: „Ние защитаваме парите на данъкоплатците”, каза г-жа Жулева.

Програма Достъп до Информация връчи за девети път годишните награди за принос в областта на свободата на информация. Церемонията бе открита с песента "Дишай", по поръчка на Програмата  специално за Международния ден на правото да знам.

През 2007 г. Сметната палата бе наградена с грамота за принос в областта на достъпа до информация.