14.07.2006 г.

Сметната палата ще провери как Столичната община стопанисва своя дял в "Топлофикация София" АД, съобщи председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров  в интервю по Дарик радио. Това ще стане в хода на предстоящия програмен  одит на изпълнението на дейността по управление и разпореждане с недвижими имоти – частна държавна и общинска собственост,  в Столичната община. 

Одитът ще изясни  дали и как общината упражнява правото си на глас в "Топлофикация София" АД, изпраща ли в него компетентни свои представители, какви са правилата, за да влияе на политиката на дружеството, посочи проф. Димитров.  Констатациите на Сметната палата ще помогнат да се даде по-ясна картина на начина, по който "Топлофикация София" АД  е управлявано.

Законът за Сметната палата не позволява Сметната палата да прави одит на търговски дружества, тоест тя не може да провери самото дружество "Топлофикация София" АД, въпреки че то е с почти изцяло публично участие – държавно и общинско.

По-разгърнат одит, при който ще се направят задълбочени изводи, ще бъде извършен през следващата година, каза проф. Димитров. Тогава Сметната палата ще провери дяловото участие на държавата и общините в дружества монополисти, които предоставят комунални услуги. Такива дружества са например Националната електрическа компания, Булгаргаз ЕАД, АЕЦ Козлодуй, неприватизираните ТЕЦ-ове и др.  Одитът ще бъде специално насочен към проверка на това доколко ефективно държавата и общините упражняват правата си на собственици,  как стопанисват тези дружества и провеждат политика, насочена към защита на потребителите. За целта ще бъде извършена проверка и в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Тези теми засягат всички български граждани и към тях обществото ни е изключително чувствително, коментира проф. Димитров. 

Одитът ще залегне в годишната одитна програма на Сметната палата за 2007 г. Сметната палата работи по годишна одитна програма, която се изготвя в края на предходната година.