15.10.2012 г.
Сметната палата ще представи на пресконференция утре, 16 октомври 2012 г. (вторник), от 11 часа, отчета за дейността си за 2011 г. и резултатите от финансовите одити и заверки на годишните финансови отчети за 2011 г.
В пресконференцията ще участват председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров и заместник-председателите Валери Апостолов и Цветан Цветков.

Пресконференцията ще се състои в сградата на Сметната палата, на ул. „Екзарх Йосиф” № 37, ет. 4.