02.12.2004 г.

Сметната палата ще помогне да се създадат законови процедури за бюджета на съдебната власт

02.12.2004 г.

Сметната палата и Комисията за борба с корупцията в съдебната система подписаха вчера споразумение за сътрудничество и взаимодействие. Те ще си сътрудничат и взаимодействат чрез периодичен обмен на информация.

Сред подписаните досега от Сметната палата споразумения за сътрудничество и взаимодействие на този документ може да се отреди челно място, заяви доц. д-р Георги Николов, председател на Сметната палата. Според него формите на сътрудничество могат да бъдат разнообразни. Сметната палата се ангажира също да помогне в законодателната уредба да се разпишат процедури, свързани с бюджета на съдебната власт.

Подписаното споразумение ще координира усилията ни в борбата за предотвратяване на корупцията в съдебната власт, заяви Румен Ненков, председател на Комисията. Според него Сметната палата и Комисията могат да си бъдат полезни и по отношение на подадените от представителите на съдебната власт декларации в публичния регистър и на констатациите в одитните доклади, където има съмнения за корупция.

Над 80 сигнала за корумпирани магистрати са получени в Комисията, каза още г-н Ненков. Той уточни, че повечето от сигналите са препратени от други институции, като голяма част от тях са със съмнения за корупция.

Пълният текст на споразумението

Отдел "Връзки с обществеността
и издателска дейност"
Тел./факс: 981 75 43, тел.: 935 74 17               
e-mail: sp-void@otel.net