04.10.2002 г.

 

СМЕТНАТА ПАЛАТА ЩЕ ОТЧЕТЕ

ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕЗ 2001 Г.

 

Отчетът за дейността на Сметната палата през 2001 г. е темата на специалната

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

която ще се състои на 07.10.2002 г., понеделник,

от 11.00 часа в Агенция "София прес".

 

В пресконференцията ще вземат участие председателят и членовете на Сметната палата.

 

Отчетът за дейността на Сметната палата през 2001 г. - пълен текст