17.02.2012 г.
Президентската администрация ще оказва пълно съдействие при решаването на проблемите, констатирани от Сметната палата в рамките на правомощията й по одит в публичния сектор. Това заяви президентът Росен Плевнелиев по време на среща с председателя на Сметната палата проф. Валери Димитров и заместник-председателите Валери Апостолов и Цветан Цветков. Президентството може да помогне за преодоляване на слабостите и проблемите, констатирани от одитната институция и на основата на нейния анализ те да бъдат поставени в дневния ред на обществото и институциите, подчерта държавният глава.

    Президентът Плевнелиев и проф. Димитров споделиха мнението, че публичните средства трябва да се управляват на предприемачески принцип, което ще повиши ефективността на разходите. За това в значителна степен ще допринесе ускореното въвеждане на електронното управление и електронизирането на повече услуги за бизнеса и гражданите, с което ще се подобри и средата за бизнеса и инвеститорите в България, подчерта президентът Плевнелиев. Според председателя на Сметната палата държавните институции не управляват ефективно, ефикасно и икономично средствата си, затова Валери Димитров счита, че са необходими опростени правила и процедури, ориентирани към постигане на конкретни резултати.
    
    По отношение на разходите на Президентската администрация държавният глава бе категоричен, че Президентството е напълно открито и ще помага на Сметната палата при изпълнение на одитните й правомощия.