20.11.2006 г.

Сметната палата се готви за новите си отговорности, свързани с дейността на публичния регистър

20.11.2006 г

С промените в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности,  които влизат в сила от догодина, Сметната палата получава много сериозни отговорности, свързани с дейността на публичния регистър, каза пред журналисти председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров. Институцията досега бе само събирач на декларациите, а от 1 януари 2007 г. тя е натоварена с документен контрол по декларациите, който ще се осъществява съвместно с Националната агенция по приходите. Подготвено е споразумение с НАП за съвместни действия, което предстои да бъде подписано, обясни директорът на дирекция "Публичен регистър" в Сметната палата Тоньо Железчев.

Сметната палата работи усилено с помощта на Американската агенция за международно развитие върху електронния вариант на публичния регистър, който трябва да бъде готов през следващата година. Подготвя се и електронен образец на декларацията, която ще подават длъжностните лица. Достъп до електронния вариант на регистъра ще има всеки.

По отношение на публичния регистър в Европа няма унифицирана практика, обясни още проф. Димитров. Сметната палата на България има собствен уникален опит в това отношение и се опитваме да го подобрим в посока към по-голяма публичност и прозрачност, каза той.

Без пряк достъп до банковата тайна Сметната палата няма да може да осъществи пълен контрол на декларираните факти по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности. Сега достъпът до банковата тайна се осъществява по Закона за кредитните институции и става със съдебно разрешение или с нотариално заверен подпис за съгласие.

Председателят на Сметната палата е запознал с проблема парламента и очаква да бъдат предприети съответните действия. Промените в закона трябва да станат колкото е възможно по-скоро, обясни той, тъй като новият механизъм на проверка ще започне да действа от 1 януари 2007 г.