17.06.2022 г.

Сметната палата бе отличена като партньор за 2021 г. на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за ефективното и взаимнополезно сътрудничество на двете институции в областта на финансовия контрол.  

Отличието бе връчено снощи на председателя на Сметната палата Цветан Цветков от директора на АДФИ Стефан Белчев на работното съвещание на нейните служители във връзка с техния професионален празник - Денят на финансовия инспектор.

Сметната палата цени високо сътрудничеството с АДФИ, то е важно не само за изпълнението на нашите споделени санкционни правомощия в областта на обществените поръчки, но и защото сме съмишленици в обща кауза – да направим управлението на публичните финанси по-разумно и по-отговорно за просперитета на българското общество, изтъкна Цветан Цветков.

Участие в съвещанието взе и заместник-председателят на Сметната палата Тошко Тодоров. Презентация  „Практика на Сметната палата във връзка с административното наказване“ изнесе Кремена Цачева, директор на дирекция „Правно нормативно осигуряване“. По темата "Основни въпроси, свързани с прилагането на чл. 94, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗПФ по отношение на максималния размер на новите задължения за разходи, и максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината по бюджета на общината"  презентация направи Теодора Бакърджиева-Люцканова, съветник в Кабинета на заместник-председателя.